Twink haut mueres op Nantes sicht, muskuléis kerl, TBM oder TTBM, fir mir de saft aus dem arsch all owend

Ech kenne diskreten plazen op der fac rechter oder ausstellunge, et kann een sech e gudden sprooch liesen zesummen, an du mech desweiteren d scheif, wéi s de no loscht a laun

About