submit


Twink haut mueres op Nantes sicht, muskuléis kerl, TBM oder TTBM, fir mir de saft aus dem arsch all owend. Ech hunn zwou nans, ech sinn ingenieur, ech lieweg am staddeel Bellevue an domat war fir mech zwar schwéier ze kréien, also kanns du mech empfänken bei dir oder dann, wann een sech ginn, e rendez-vous an engem uert, kill, keng suerg. Ech kenne diskreten plazen op der fac rechter oder ausstellunge, et kann een sech e gudden sprooch liesen zesummen, an du mech desweiteren d scheif, wéi s de no loscht a laun

About